Over Gietech-GO

Gietstukken zijn overal om ons heen te vinden en worden voor diverse toepassingen gemaakt. Van scheepschroeven, onderdelen voor windmolens, vliegtuigonderdelen, motorblokken en remschijven tot golfclubs en kunstmatige hartkleppen. 

Het gietproces bestaat uit een aantal stappen: 

De eerste stap is het maken van de gietvorm en kern. Daarna volgt het smelten en gieten van metaal en het uitschudden/afbreken van de gietvorm. Aan het eind van het proces volgt het nabewerken van het gietstuk en het regenereren van het vorm- en kernzand. 

Er is wereldwijd een toenemende vraag naar gietstukken. Met name de vraag naar geavanceerde lichtgewicht gietstukken. Dit is mede het gevolg van opkomende markten, zoals de markt voor windmolens en robotica, waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze geavanceerde lichtgewicht gietstukken.

Aangezien gieten een relatief goedkope manier van produceren is worden de meeste metalen onderdelen gegoten (wel 70%). De huidige modellen waarin gegoten wordt zijn veelal uit zand opgebouwd. Om dit zand te binden worden zogenaamde bindmiddelen gebruikt. Gebruikelijk is om voor deze bindmiddelen organische stoffen te gebruiken. Deze organische bindmiddelen zijn op zichzelf al gevaarlijk voor de gezondheid van medewerkers en hun omgeving. Daarnaast worden tijdens het gieten van metaal deze bindmiddelen deels verbrand en thermisch gekraakt. Door dit proces ontstaan zeer giftige emissies, deels kankerverwekkend.

Doordat deze organische binders gevaarlijke emissies veroorzaken, en daardoor gevaarlijk zijn voor de gezondheid, is er een trend gaande naar emissiearme binders. Deze emissiearme binders zijn anorganisch van aard. De trend wordt mede gestuurd door EU wetgeving. Anorganische bindmiddelen zijn namelijk niet gevaarlijk. Zij geven geen emissies af en zijn gebaseerd op oneindig voorhanden zijnde grondstoffen (silicaten). Er is een snel groeiende vraag naar dergelijke binders maar, met name voor de middelgrote en kleine gieterijen, zijn er geen concurrerende en technisch hoogwaardige anorganische binders beschikbaar. De huidige systemen zijn ook erg duur en leiden in de praktijk door hun complexiteit (onder andere twee of meer componenten) tot aanzienlijke problemen. Zoals uitval door problemen met uitbreekbaarheid, flexibiliteit en regenereerbaarheid.

De nieuwe anorganische technologie is nog niet geheel klaar voor marktintroductie, het is nog geen stand der techniek. Zij moet eerst aanmerkelijk worden verbeterd voordat commercialisering kan gaan plaatsvinden. Hierbij gaat het om verbetering van de samenstelling en structuur van de bestaande binders. Hierdoor kunnen er met (nog) minder binder en zand sterkere en lichtere gietstukken worden gemaakt. Dit betekent verbetering van de thermische stabiliteit, viscositeit, zandregeneratie, beheersing van de kwaliteit van het vorm- en kernzand en het anorganische productieproces als geheel. Tevens is het noodzakelijk om de binders geschikt te maken voor 3D zandprinting. 

Gietech-GO richt zich op valorisatie van kennis. Hiervoor werken een aantal MKB bedrijven en een kennisinstelling samen.